công bố tiêu chuẩn thực phẩm

Hướng dẫn chi tiết quy trình công bố mỹ phẩm

Hướng dẫn chi tiết quy trình công bố mỹ phẩm

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Hiệp định Asean về hòa hợp trong quản lý mỹ phẩm;

- Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng BộY tế về việc ban hành Quy chế quản lý mỹ phẩm.

II. CÁC CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN

Hướng dẫn chi tiết quy trình công bố mỹ phẩm

1. Nhận yêu cầu từ khách hàng.

Khi nhận yêu cầu của khách hàng, tùy vào yêu cầu từ phía quý khách hàng cung cấp, ATV Media cung cấp các gói dịch vụ để khách hàng lựa chọn:

Gói 1: Thực hiện các thủ tục hành chính

Gói 2: Thực hiện các thủ tục hành chính và soạn thảo hồ sơ PIF (Product Information Files)

Gói 3: Thực hiện các thủ tục hành chính, xem xét và cho ý kiến về các tài liệu của khách hàng trong hồ sơ PIF

Gói 4: Sửa đổi, bổ sung các sản phẩm đã công bố hoặc đăng ký.

2. Tư vấn và giải thích cho khách hàng các vấn đề liên quan

- Tư vấn cho khách hàng các loại tài liệu có liên quan đến việc công bố mỹ phẩm và soạn thảo hồ sơ PIF

- Trường hợp cần phải trực tiếp sửa đổi, bổ sung tài liệu và tiết kiệm thời gian tư vấn cho khách hàng, ATV Media có thể đề nghị khách hàng gửi bản mềm để sửa.

- Trường hợp các tài liệu khách hàng cung cấp chưa đúng theo yêu cầu do khách hàng hiểu sai yêu cầu hoặc do khách hàng chưa biết đến loại tài liệu đó thì ATV Media có thể cung cấp tài liệu mẫu để khách hàng tham khảo. Tuy nhiên, mọi trường hợp cung cấp mẫu tài liệu đều phải được sự hướng dẫn và cho phép của người quản lý trực tiếp trước khi gửi cho khách hàng.

- Trường hợp khách hàng cung cấp tài liệu tương tự với loại tài liệu yêu cầu mà cần phải có ý kiến của CQLD trước khi tư vấn cho khách hàng thì cần phải thu xếp và liên hệ với CQLD để kiểm tra các hồ sơ tài liệu mà ATV Media chưa xác minh được là hồ sơ có được chấp nhận hay không. Việc thông báo về khả năng có thể hoặc không thể sử dụng tài liệu này cho khách hàng chỉ được phép thực hiện sau khi có ý kiến xác nhận từ CQLD hoặc người quản lý có thẩm quyền.

3. Thư yêu cầu tài liệu cần thiết

Các tài liệu cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ có liên quan sẽ được thông báo cho khách hàng nhằm giúp khách hàng hiểu được phạm vi các công việc họ cần thực hiện để ATV Media hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng tư vấn. Với mỗi yêu cầu tư vấn khác nhau thì có những danh mục tài liệu yêu cầu tương ứng, cụ thể là:

 o Đối với yêu cầu cung cấp dịch vụ công bố mỹ phẩm: theo Danh mục tài liệu yêu cầu tại Phụ lục 2.

 o Đối với yêu cầu cung cấp dịch vụ công bố mỹ phẩm và xem xét các tài liệu trong hồ sơ thông tin sản phẩm: theo Danh mục tài liệu yêu cầu tại Phụ lục 3.

 o Đối với yêu cầu cung cấp dịch vụ công bố mỹ phẩm và soạn hồ sơ thông tin sản phẩm lưu tại công ty công bố: theo Danh mục tài liệu yêu cầu tại Phụ lục

 o Đối với yêu cầu cung cấp dịch vụ sửa đổi bổ sung (theo Danh mục tài liệu yêu cầu tại Phụ lục 4.

Khi thực hiện công việc này cần lưu ý các điều sau:

o Liệt kê đầy đủ các tài liệu/thông tin đề nghị khách hàng cung cấp.

o Trong nội dung cần nêu rõ: tên tài liệu yêu cầu, do ai cung cấp (công ty công bố hay nhà sản xuất), người có thẩm quyền ký/ban hành, Bản gốc hay bản sao, bản soft copy/ hard copy....

 công bố mỹ phẩm

4. Chuẩn bị hồ sơ công bố:

a) Nhận tài liệu từ khách hàng

 Khi nhận tài liệu từ khách hàng, người phụ trách hồ sơ có liên quan cần thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra và đánh giá, phân loại tài liệu theo danh mục các loại tài liệu cần thiết đã gửi cho khách hàng.

- Việc đánh giá tính hợp pháp và hợp lệ của các tài liệu nhận được từ khách hàng cần được căn cứ theo yêu cầu về tính thống nhất của các thông tin

- Soạn thảo bản Report on Current Status để gửi cho khách hàng hiểu rõ được tình trạng hồ sơ hiện tại, khả năng đáp ứng của các tài liệu mà quý khách hàng đã cung cấp đối với yêu cầu của hồ sơ công bố theo quy định của Quy chế 48.

- Soạn thảo bản Launching list để gửi cho khách hàng trên cơ sở các yêu cầu về các tài liệu/thông tin cần thiết cho việc công bố chất lượng sản phẩm và chuẩn bị hồ sơ PIFs, Trong đó, nội dung của bản Launching list này là nhằm giúp khách hàng hiểu rõ được tình trạng hồ sơ hiện tại của họ, khả năng đáp ứng của các tài liệu mà họ đã cung cấp đối với yêu cầu của việc chuẩn bị các tài liệu lưu trữ cũng như tiến độ thực hiện các công việc theo cam kết của các bên.

- Xác định số lượng hồ sơ công bố và số lượng hồ sơ PIF dựa trên nguyên tắc sau:

+    Các sản phẩm có cùng tên, cùng công thức nhưng khác nhau dung tích khối lượng thì công bố và làm hồ PIF trong một hồ sơ.

+    Các sản phẩm thuộc cùng một dòng sản phẩm có công thức tương tự nhau nhưng có màu khác nhau thì được công bố trong một hồ sơ, nhưng sẽ soạn thảo hồ sơ PIF riêng.

+    Riêng đối với trường hợp các sản phẩm thuộc cùng một dòng sản phẩm và có công thức tương tự nhau nhưng có mùi khác nhau: theo quy định của Quy chế 48 thì được phép công bố trong cùng một hồ sơ.

+    Mỗi sản phẩm có tên và công thức khác nhau sẽ được tính là 01 Hồ sơ công bố và 01 Hồ sơ PIF.

b) Xây dựng yêu cầu dịch vụ và dự kiến chi phí

Dựa trên phạm vi yêu cầu dịch vụ của khách hàng và số lượng hồ sơ xác định qua quá trình xem xét tài liệu, người phụ trách hồ sơ sẽ xây dựng bản Yêu cầu dịch vụ (Request) và bản dự kiến chi phí cần thiết để gửi khách hàng.

d) Chuẩn bị các giấy tờ cho việc công bố.

- Công chứng thư ủy quyền của nhà sản xuất và xác định số lượng giấy đăng ký kinh doanh cần thiết ít nhất theo số lượng hồ sơ cần đăng ký.

- Nếu nhà sản xuất không cung cấp được thư ủy quyền và khách hàng yêu cầu Công ty tư vấn Ân Quang chuẩn bị thì quá trình làm dấu cần phải được tiến hành trong giai đoạn này.

e) Soạn phiếu công bố

- Việc soạn thảo phiếu công bố cần có các thông tin sau: tên sản phẩm, tên và địa chỉ của nhà sản xuất, tên và địa chỉ của nhà công bố, số đăng ký kinh doanh của nhà công bố, công thức sản phẩm ghi rõ từng thành phần và % khối lượng các chất, catalogue hoặc artwork của sản phẩm.

- Phiếu công bố được soạn thảo theo mẫu ghi trong Phụ lục 01.

f) Chuyển phiếu công bố cho khách hàng ký và đóng dấu

-  Nêu rõ số lượng phiếu công bố của mỗi sản phẩm cần khách hàng ký và đóng dấu.

-  Khi nhận lại từ khách hàng cần kiểm tra kỹ để tránh ký và đóng dấu thiếu.

g) Nộp hồ sơ công bố

-  Trước khi nộp hồ sơ cần chuẩn bị và ghi nội dung công bố ra đĩa CD. Lưu ý, các phiếu công bố của cùng một nhà sản xuất nộp hồ sơ cùng một đợt được ghi trong cùng một đĩa CD.

-  Sắp xếp phiếu công bố, đăng ký kinh doanh và thư ủy quyền thành bộ, soạn danh mục các hồ sơ. Danh mục hồ sơ được soạn theo Phụ lục 10.

-  Theo dõi liên hệ với chuyên viên xử lý để biết tình trạng của các hồ sơ đã nộp.

h) Nhận yêu cầu nộp lệ phí nhà nước (nếu có)

i) Nhận hồ sơ công bố và bàn giao cho khách hàng.

Sau khi nhận phiêu công bố cần thực hiện các công việc sau:

-  Lập biên bản bàn giao tài liệu trước khi chuyển cho khách hàng. Lưu ý biên bản phải được lưu trong hồ sơ công việc tương ứng để chứng minh việc khách hàng đã tiếp nhận các tài liệu có liên quan. Trường hợp trong hồ sơ không lưu trữ biên bản này và khách hàng xác nhận chưa nhận được các tài liệu có liên quan, người trực tiếp phụ trách giải quyết hồ sơ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

j) Soạn Debit-note cho khoản phí dịch vụ còn lại

Lưu ý: Công việc này được thực hiện đối với Gói dịch vụ 1, các gói dịch vụ còn lại sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành hồ sơ PIFs.

-  Khoản phí dịch vụ được tính dựa trên số lượng sản phẩm liệt kê tại Yêu cầu dịch vụ người phụ trách hồ sơ lập Debit-Note (Giấy đề nghị thanh toán) cho khoản thanh toán phí dịch vụ còn lại như đã thoả thuận tại Yêu cầu dịch vụ.

Ngoài các dịch vụ ưu đãi trên, sau khi thanh lý hợp đồng dịch vụ, ATV Media vẫn tiếp tục cung cấp cho khách hàng một số dịch vụ ưu đãi như:

- Cung cấp Website miễn phí cho khách hàng chưa có website, quảng bá doanh nghiệp trên danh bạ 40.000 doanh nghiệp Việt Nam

- Tư vấn miễn phí qua Hotline: 0908.326.779/ 0974.255.799

- Giảm giá 5% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng;

Hãy liên hệ với ATV Media để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ẤN TƯỢNG VIỆT - ATV MEDIA
Địa chỉ: 13 Bàu Cát 7, P. 14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 665.775.38 | Hotline: 0974.255.799/ 0908.326.779 | Fax: 08.384.90.870
Email: antuongviet@atv.com.vn | Website: www.antuongviet.vn

-
Ấn tượng Việt - Tiếp sức Thương hiệu Việt Nam!
Trang chủ | Đăng ký giấy phép | Giới thiệu | Liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ẤN TƯỢNG VIỆT
49 Bàu Cát 7, Phường 14, Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh | Website: www.antuongviet.vn
Copyright © 2012 - ATV Media. - All rights reserved.
wiki travel , may loc nuoc , cao su , gia xe honda , honda cr-v 2014 , honda accord 2014 , du lich